top of page

קצת עלינו

תמונת השותפים

חברת DVIEWSION הוקמה ע"י דניאל אסרף ודרור אגרא -  יוצאי  מערכת  הבטחון  בעלי  ניסיון ניהולי ומקצועי עשיר ביותר, אשר במהלך ניהול פרויקטים מורכבים פיתחו מתודולוגיות ייחודיות וחדשניות המהוות תוסף התורם למרכיב האיכות והיעילות בפרויקטים עבור ארגונים ציבוריים ופרטיים. 

חברתנו הוקמה מתוך פער מתמשך ומהותי בשליטה של מנהלים בפרויקטים שאינם בליבת העשייה של ארגונים גדולים וקטנים, מתוך תשוקה לתרום לארגונים אלו בשיפור ביצועיהם באמצעות שליטה בפרויקטים ובכך לשפר את האפקטיביות ואת הביצועים העסקיים של הארגון. 

לחברה התמחויות ומתודולוגיות ייחודיות וחדשניות בניהול פרויקטים ובניהול הידע הפרויקטלי והפיכתו לידע המייצר תובנות עסקיות, לצד ביצוע פרויקטים תפעוליים במיקור חוץ וליווי ארגונים בשמירה על רציפות תפקודית.

נשמח לעמוד לרשותכם ביישום מתודולוגיות אלו בפרויקטי תפעול, אחזקה, בינוי ותשתיות.

דרור אגרא

שותף וסמנכ"ל תפעול

דניאל אסרף
דרור אגרא

דניאל אסרף
שותף ומנכ"ל 

  • LinkedIn
  • LinkedIn
bottom of page