top of page
Modern Architecture

ניהול ופיקוח הנדסי

ניהול הפרויקט

חברתנו מעניקה שרותי ניהול, תיאום ופיקוח וכן שרותי כלכלת הבנייה לפרויקטי בינוי ותשתיות.

כל פרויקט שלנו מובל אישית על ידי אחד מבעלי החברה באמצעות צוות מקצועי הכולל מנהל פרויקט בכיר, אנשי מקצוע ומפקחים בעלי ניסיון רב אשר עובדים בשילוביות ומבצעים עבודות מטה פרוייקטליות במקביל לפיקוח צמוד בשטח.

אנו ננהל עבורכם את הפרויקט משלב הייזום ועד לאחר האיכלוס המוצלח במגוון שירותים תוך שימור דרישות הלקוח במרכז הפרויקט. 

בנוסף אנו מנהלים חבילות עבודה פרטניות בפרויקטים קיימים לפי דרישות הלקוח.

תכנון הפרויקט

בשלבי התכנון אנו מתמקדים בנושאים אלו:

תכנון - מיפוי, סטטוטוריקה, מדידות ובדיקות קרקע

תקציב - הכנת אומדנים תקציביים לפרויקט ולעלויות הקיום  כבר בשלב הייזום, ועדכונם במהלך הפרויקט 

לוחות זמנים – עריכת לו”ז לתכנון המוקדם והמפורט וביצוע מעקב לו"ז פרויקטלי

אינטגרציה – ניהול ותיאום התכנון של כלל המתכננים והיועצים בפרויקט תוך שימור צרכי הלקוח

פיקוח הנדסי בשטח

הפעולות העיקריות של צוותי הפיקוח ההנדסי:

  • ניהול ותאום התכנון בקרב כלל הגורמים המעורבים

  • פיקוח בשטח על ביצוע העבודות

  • ניהול לוחות זמנים

  • בקרת התקציב ואישור חשבונות

  • טיפול בחריגים

  • עדכון שוטף של הלקוח באמצעות DASHBOARD יעודי

  • תיעוד תוצרי הפרויקט

  • ניהול מסירות ותקופת הבדק

ניהול הידע בפרויקט

במהלך חיי הפרויקט נצבר מידע רב בעל משמעות קריטית ללקוח בהיבטים רבים.

אנו נקים עבורכם דסק מידע אינטגרטיבי אשר ינהל את המידע הפרויקטלי ויהפוך אותו לתובנות עסקיות לשם חיזוק השליטה בפרויקט  ושיפור תוצאותיו העסקיות, באמצעות שימוש במתודולוגיה ייחודית שפיתחנו המוטמעת בכלי טכנולוגי מתקדם.
הטמעת מערכת ניהול הידע הייחודית שלנו בארגון באמצעות מומחי דסק ידע מקצועיים, תאפשר את איסוף המידע מכל המקורות הרלוונטיים והפיכת המידע הגולמי לידע אינטגרטיבי המייצר ערך לארגון ומשפר את תוצאות הפרויקטים.

bottom of page